Založ si blog

Antisemitizmus je nesprávny ?

 

V súčasnom svete spoločenských aj medzispoločenských vzťahov sa často stretávame s názormi či postojmi odsudzujúcimi antisemitizmus. Poslúžme si na úvod skrátenou charakteristikou antisemitizmu podľa wikipedie:

Antisemitizmus je nepriateľstvo alebo predpojatosť voči Židom ako predstaviteľom židovského náboženstva (judaizmu), etnickej skupine alebo rase. Extrémnym príkladom antisemitizmu je otvorene nepriateľská nacistická ideológia Adolfa Hitlera, ktorá viedla ku genocíde európskych Židov – holokaustu(19391945).

 

V súčasnom svete mi chýba zamyslenie, o možných príčinách existencie antisemitizmu. Väčšinou sa to odbije tým, že to či ono je antisemitizmus a ten je nesprávny, zlý. Je prejavom predpojatosti, fóbie alebo inej mentálnej zaostalosti.

 

Nazdávam sa však, že nie je správne odsudzovať pomaly celý svet, kde sa Židia objavia, že tento je antisemitský. Lebo také hodnotenie sa svetu často dostáva od mediálnych vládcov. A nemusíme sa len vracať do európskej minulosti. Môžeme aj na základe dnešných dní vídať ako Židia spolunažívajú so svojimi susedmi. Alebo chcú Židia prstom ukázať na národy, s ktorými spolunažívajú v zhode a porozumení?

 

Začítajme sa preto do ideologického manifestu, ktorým sa Židia riadia do dnešných dní. Ktorý je základom ich výchovy v rodinách, v školách, ktorý je základom ich spoločenskej, ekonomickej i politickej činnosti. Základom, ktorého príklady uplatňovania nájdeme ako v praxi jednotlivcov, tak celých spoločenstiev, v dávnej minulosti i dnes. Časť tejto ideológie nájdeme v tzv. Starom zákone, v knihách Mojžiša, Józua a td.

 

V Zákone, ktorý je vydávaný za Boží a ako taký sa musí dodržiavať. Musí, v tomto prípade znamená najvyššiu povinnosť. Je to zákon príkazov, ktorými Boh pomáha Židom. A iba Židom. Ostatných ľudí Boh zrejme nemá rád, nie sú to Jeho deti. Veď čítajme:

 

Prišiel Amalek a pri Rafidim napadol Izrael. Mojžiš povedal Jozuemu: „Vyber nám mužov a choď, bojuj s Amalekom! Ja budem stáť na končiari vrchu s Božou palicou v ruke“. Jozue urobil, ako mu uložil Mojžiš, a dal sa do boja s Amalekom. Mojžiš, Áron a Hur vystúpili na končiar vrchu. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, len čo ruky spustil, víťazil Amalek. Ale Mojžišovi ruky oťaželi. Tu vzali kameň a podložili mu ho a on si naň sadol. Áron a Hur mu z oboch strán ruky podpierali a tak mu ruky neochabli až do západu slnka. Jozue porazil Amaleka a jeho ľud ostrím meča. (Ex 17 8-13)

 

Tak teraz pobite všetkých Midjánskych chlapcov medzi deťmi a zabite každú Midjánsku ženu, ktorá spala s mužom – Mojžiš prikazuje bojovníkom vrativšim sa z bojovej výpravy proti Midjáncom, ktorých všetkých pozabíjali a všetok ich majetok ukoristili  4M 31-17 Teda po skončenom boji treba zabíjať deti a ženy.

 

Pohltíš všetky národy, ktoré ti vydá Hospodin, tvoj Boh; tvoje oko sa nad nimi nezľutuje, Piata kniha M 7-16

 

Hospodin vyženie všetky tieto národy spopred vás a vy si podmaníte národy väčšie a mocnejšie, ako ste sami – 5M 11-23

 

Ak by ťa niekto zvádzal slúžiť inému bohu … musíš ho zabiť, aj obyvateľov mesta, z ktorého zvodca pochádza … 5M 13-7-16

 

Cudzincovi smieš požičať na úrok, ale svojmu bratovi nedávaj na úrok, aby ti požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom podujatí v krajine, ktorú ideš zaujať 5M 23-21

 

Hospodin ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš len hore a nebudeš dolu, ak budeš poslúchať príkazy Hospodina, ktoré ti dnes nariaďujem zachovávať a plniť 5M 28-13

 

Hospodin povedal Józuovi: Hľa, dávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom i s udatnými bojovníkmi. A ostrím meča vykonali kliatbu na všetkom, čo bolo v meste, na mužoch i na ženách, na mladých a na starých, na dobytku, ovciach a osloch (Joz 6). Pýtate sa prečo? No lebo židovský Boh, ktorého vyznávajú iba Židia a ktorý za svoj národ považuje národ židovský, to chcel a toto mesto im vydal. A dočítate sa aj o bojovej taktike, ktorú im priamo diktuje Boh, aby boli v boji úspešnejší, aby ľahšie a viac obyvateľov Jericha povraždili.

 

Hospodin povedal Józuovi: Vezmi so sebou všetok bojový ľud, vstaň a vystúp do Aja. Ajhľa, dávam ti do rúk ajského kráľa i s jeho ľudom, mestom a krajinou. Nalož s Ajom a jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a jeho kráľom. Izraelci jedni z jednej druhí z druhej strany ich bili tak, že neostal z nich nikto, kto by bol utiekol a zachránil sa. Keď Izraelci pobili všetkých ajských obyvateľov na poli, na púšti, kam ich prenasledovali, a keď všetci až do posledného muža padli ostrím meča, vrátil sa celý Izrael do Aja a obyvateľstvo pobil ostrím meča. Tých čo v ten deň padli, mužov a žien, bolo spolu dvanásťtisíc (Joz 8).

 

V Józue 10 môžete čítať iba o tom, ako židovský Boh pomáhal Židom povraždiť všetkých obyvateľov v krajine, ktorou Židia putovali a nedal nikomu ujsť. Na všetkom živom vykonali kliatbu ako prikázal Hospodin, Boh Izraela. Teda nie Boh celého sveta, iba Boh Izraela!

 

Dokonca aj v knihe žalmov nachádzame:  „Tešiť sa bude spravodlivý, keď uzrie pomstu, vykúpe si nohy v krvi bezbožníka“ Žalm 5811. Akoby bez vraždenia sa nevedel tešiť „spravodlivý“ a preto si musí vyhliadnuť „bezbožníka“. Podobného hnusu nájdeme aj v knihe sudcov …

 

A toto do neba volajúce zlo a nespravodlivosť, nazývali predstavení tohto ľudu, božím zákonom. Urážali tým skutočného Boha, ale im to bolo ľahostajné. Nikdy o to nedbali. Z ich strany to boli iba politické dristy pre udržanie svojho vplyvu a pre sebou plánované riadenie tohto ľudu.

 

Zlo bolo rozšírené do tej miery, že Boh poslal svojho syna, aby napravil zmýšľanie ľudu a usmernil ho na správnu cestu. Aj toho zabili. Spôsobom určeným pre najväčších zločincov!

 

To, že ide o politický, chce sa mi povedať nacistický manifest, nie o Božie zákony, podporuje aj zjavenia proroka Jeremiáša, ktorý hlása: Ako môžete vravieť: Múdri sme, my máme zákon Hospodinov? Ale hľa, na klam ho zmenilo lživé písadlo pisárov Jermiáš 8-8.

 

Kto sa však dopustí takej nehoráznosti, že tento politicky manifest kritizuje, stane sa antisemitom. Takže kritizovať vyložene nacistické ideály je zlé? Alebo kritizovať možno iba niektorých nacistov a niektorých neonacistov? Kto to takto zariadil či vybavil? Prečo vlastne je antisemitizmus označovaný za nepriateľstvo voči Židom a nie za obranu pred Židmi?

 

Lebo ak si uvedomíme a uveríme knihe Numeri, že Židov putovalo spolu okolo 600 tisíc, v inom svetle uvidíme ich činnosť po príchode do Palestíny. Bola to v tých časoch taká obrovská masa a hrubá sila, že vyvražďovanie obyvateľov malých miest či obcí bolo pre nich denným zamestnaním pre ináč nepracujúcich mužov a „prirodzeným“ riešením svojich mamonárskych idey. A v tom duchu vypracovali a naklamali do kníh príkazy Hospodina, o ktorých hovorí Jeremiáš, že ich zmenilo lživé písadlo pisárov. A už tam môžeme vidieť správanie sa Židov v situácii, keď majú silovú prevahu. Či sa do dnešných dní zmenilo ich správanie, nech posúdi každý čitateľ sám.

 

Ale nie všetko z tzv. Starého zákona je proti Bohu a hriešné. Sú tam obsiahnuté Božie prikázania, ktoré spoľahlivo prevedú ľudstvo do budúcnosti, ak ich ľudstvo bude rešpektovať. A napríklad v Piatej knihe Mojžišovej, v 1017-18 sa dočítame: „lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom … ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky; prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca, veď aj vy ste boli cudzincami v Egyptskej krajine“. Teda presný opak iných tvrdení.

 

Preto, ak ste uverili Kristovi, čítajte Evanjelium. To nie je Biblia! Nezahadzujte však celú Bibliu! Ale tie jej časti, ktoré sú proti Bohu, ktorého nám zjavil Ježiš Kristus v Evanjeliách, bez milosti a bez obáv hoďte do smetia. A preosievajte starostlivo všetky starozákonné texty aj v zmysle odkazu proroka: „na klam ho zmenilo lživé písadlo pisárov“, ktorý odkaz je tiež súčasťou Starého zákona či Písma svätého a teda je pravdivý. A oddeľujte Božie posolstvá od politických klamstiev. Potrebuje to naša súčasnosť i naša budúcnosť.

 

Mzdy dohodou?

27.04.2017

Podľa portálov na vyhľadávanie práce dominuje ponuka „mzda dohodou“. Nuž pokiaľ by to bola pravda, nič proti. Ale aké šance dohodovať sa má uchádzač o miesto robotníka? V čase či viac »

Všetci majú málo

22.03.2017

Nie je to tak dávno, keď som si myslel, že iba veľkooligarchovia vždy majú málo. Že sú to oni, kto ženie ľudstvo do záhuby cestou chamtivosti a nenásytnosti. Živá skúsenosť však napovedá viac »

Víminky

03.12.2016

Pred časom sa rozbehlo preverovanie výdavkov na propagáciu v rezorte ministerstva zahraničia. Nechcem to nijako komentovať, iba ma zaujali argumenty, ktoré majú dokazovať, že všetko je v poriadku. viac »

syria, mosul, vojak, vojaci

V Mosule zatkli ženy a deti z Nemecka, Francúzska a ďalších krajín

22.07.2017 18:53

Iracké bezpečnostné sily zatkli pri oslobodzovaní Mosulu z rúk militantného hnutia Daíš, známeho aj ako Islamský štát (IS), aj 26 cudzincov, poväčšinou ženy a deti.

Nemecko, Sigmar Gabriel, vicekancelár

Berlín, ktorý je v spore s Ankarou, uisťoval tureckú menšinu o podpore

22.07.2017 17:57

Sigmar Gabriel sa obrátil na Turkov žijúcich v Nemecku, aby ich ubezpečil, že s aktuálnym sporom medzi Berlínom a Ankarou nemajú nič spoločné a nijako ich neohrozuje.

Viktor Orbán

Orbán: Integrácia zlyhá. Moslimovia sa považujú za silnejších, než sú kresťania

22.07.2017 14:11

Podpora migrácie nie je odpoveďou na ekonomické problémy, povedal maďarský konzervatívny premiér Viktor Orbán.

Viktor Orbán, prejav

Inkvizícia EÚ namierená proti Poľsku nikdy nemôže uspieť, tvrdí Orbán

22.07.2017 13:35

Maďarsko použije všetky právne prostriedky, aby v Európskej únii preukázalo solidaritu s Poľskom. Povedal to maďarský premiér Viktor Orbán.

durilamichal

O lepších časoch bez pokrytectva

Štatistiky blogu

Počet článkov: 101
Celková čítanosť: 151373x
Priemerná čítanosť článkov: 1499x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy